Hvepse

Hvepse

Ring på: 41 14 14 34

Hvepse er en overordnet betegnelse for en meget stor og forskelligartet gruppe af insekter med mange forskellige undergrupper.

Der findes flere forskellige arter af hvepse i Danmark.

Den der hyppigst ses er den almindelige gedehams, som især sidst på sommeren bemærkes.


Almindelig gedehams(Vespula vulgaris)

Arten er 10-19 mm stor. Hvepsen er sort med gule farver. På mundskjoldet har hvepsen en sort tegning. der ligner et anker. Hos hannerne, kan ankertegningen på mundskjoldet dog mangle eller være reduceret til enkelte sorte pletter.

Hvepsen er ofte jordboende og bor i kolonier i musehuller, blomsterkrukker eller lignende. Dog kan den også gøre brug af andre beskyttede hulrum og udhuse mm.

Vi kender almindelig gedehams fra, at den oftest kommer i konflikt med mennesker. Dette skyldes både artens talrighed, især sidst på sæsonen, men også da det er en aggressiv art, med relativ kraftig gift.