Møl

Møl

Ring på: 41 14 14 34

Møl bekæmpelse skal udføres så tidligt i forløbet som muligt, så de ikke når at sprede sig og forårsage stor skade. Vi har et stort kendskab til møl og deres vaner for spredning. Effektiv bekæmpelse af møl består af tre ting:

  • Fjernelse af møllenes mest oplagte levesteder
  • Grundig rengøring
  • Bekæmpelse

Møl i køkkenet eller boligen

Har du funder møl eller møllarver i køkkenet, bør fødevarer gennemgås og alle skabe og skuffer vaskes grundigt ned.

Findes der møl/larver ved tøjet, bør dette fryses ned og bekæmpes
Uanset hvilken type angreb du er ramt af, sørger vi for korrekt behandling og rådgivning om forebyggelse af gentagne angreb.

Vi kan hjælpe med alle former for bekæmpelse, så kontakt os endelig, uanset omfanget af opgaven.